GDPR- Tietosuojaseloste 25.5.2018 alkaen

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen Aika

Asematie 6, 73100 Lapinlahti

1852069-6

0503025229

miiaholopainen@hotmail.fi

 

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miia Holopainen. P. 0503025229

 

 3. Rekisterin nimi

Kauneushoitolan asiakasrekisteri

 

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen Ajan

asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

 

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:

- asiakkaan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot

- ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikutusta

hoitomenetelmiin.

- annetut hoidot

 

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta ja tiedot

tallennetaan sähköiseen tai paperiseen asiakasrekisteriohjelmaan.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään,

mutta koska halumme palvella asiakkaitamme hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään

yhteystietonsa käyttöömme.

 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen Ajan henkilökunnalla.

Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimella, joka on suojattu palomuurilla.

Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

Asiakastietoja säilytetään 5 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta.

Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

 

 10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan.Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen Ajassa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestävarmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.

 

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä.

Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista.

Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

 

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriä käytetään Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen Ajan lähinnä ajanvaraus-tehtävään mutta satunnaisesti myös markkinointiin. Kyseessä ei ole suoramarkkinointia. Henkilö-ja yhteystietoja eu luovuteta koskaan eteenpäin muille tahoille. 

Markkinointi tarkoittaa 1-2vuodessa lähetettävää tekstiviesti/sähköpostitiedotetta hoitolan palveluista. 

Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta.

Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen Aika ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.